Team

About Team Spirit

Producing long lasting SEO results for more than a decade, we understand that your company is unique. That is why we approach to each project individually, and we come up with smart solutions and put our technology to work to make us the most efficient among all other agencies. We’ve been on web marketing for 12 years helping you compete on Internet and converting your visitors into your clients.

More info

The Best Of Profesionals

Turn Your Visitors Into Customers with Our Team of Experts
Tim Morgan
SEO Expert
Eleonora Mann
SMM Manager
Linda Garage
SEO Expert
Jessica Duna
Jessica Duna
Team Lead
Ronald Kim
SEO Expert
Mark Graves
SMM Manager
Cornelius Cox
Cornelius Cox
SEO Expert
Margie Baldwin
Team Lead

Happy Clients About Tim Morgan

"SEO konusundaki destekleriniz için sizlere çok teşekkürler. Beklediğimizden daha kısa sürelerde hedeflerimize ulaştırdınız."

Ali Yılmaz,Firma Sahibi

"Kısa sürede aldığımız mesafeye bakılırsa sizi tercih etmekle doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz."

Yeliz Derinkaya,İK Müdürü

"Uzun yıllardır birçok farklı projede çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Kendileri işlerinin uzmanıdırlar."

Veysel Bulut,AR-Ge Müdürü